Formy wsparcia oferowane uczestnikom zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy

Działania wspierająco - aktywizujące, którymi objęci są uczestnicy zajęć ŚDS obejmują przygotowanie diagnozy funkcjonalnej, opracowanie Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego dla każdego uczestnika, w porozumieniu i za zgoda jego samego lub jego opiekuna, realizację zaplanowanych celów w IPPWA, ocenę i weryfikację.

Kierownik i pracownicy zatrudnieni do realizacji zadań Domu stanowią Zespół Wspierająco - Aktywizujący, którego głównym celem jest udzielanie uczestnikom wsparcia w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej.

Zespół Wspierająco - Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy. Celem jest omawianie postępów, ocena i weryfikacja Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego, a także ocena rezultatów, wprowadzanie innowacji, rozwiązywanie bieżących spraw i problemów.

W Środowiskowym Domu Samopomocy aktywizacja uczestników odbywa się wielotorowo i jest tak skomponowana aby maksymalnie wspierać rozwój dodatkowych umiejętności uczestników i wpływać korzystnie na ich samopoczucie.

Zajęcia wspierająco – aktywizujące zasadniczo opierają się na Planie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI w Krośnie przygotowywanym na każdy rok kalendarzowy funkcjonowania placówki.

Oto niektóre z proponowanych uczestnikom ŚDS aktywności:

Trening funkcjonowania w życiu codziennym

Trening funkcjonowania w codziennym życiu pomaga doskonalić umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. W naszej placówce trening obejmuje następujące formy wsparcia:

  • trening samoobsługi w szatni,
  • trening dbania o wygląd zewnętrzny i nauki higieny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych: ogrodniczy, pralniczy, podstaw szycia, stolarski, obsługi urządzeń AGD,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Trening komunikacyjny

W naszej placówce w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu prowadzony jest trening komunikacyjny. W trakcie zajęć instruktorzy terapii zajęciowej wdrażają stosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz doskonalą u uczestników umiejętność swobodnego wypowiadania. Doskonalona jest umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, jak również korzystania z narzędzi do komunikacji (komunikatory, przyciski switch, tablice). Wykorzystuje się również książki i albumy aktywności zawierające symbole PCS, piktogramy oraz zdjęcia. Wdrażana jest też komunikowanie z użyciem gestów Makaton.

Stymulacja polisensoryczna

W naszej placówce w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu prowadzona jest stymulacja polisensoryczna dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia w formie grupowej wspierają ich poszczególne zmysły: smak, wzrok, węch, dotyk, słuch i równowagę. Podczas stymulacji instruktorzy terapii zajęciowej wykorzystują różne formy wspomagające tj. elementy biblioterapii, chromoterapii, relaksacji, aromaterapii oraz muzykoterapii. Poprzez stymulację polisensoryczną uczestnicy doświadczają różnych bodźców zmysłowych, uzyskują stan relaksacji i pobudzają zmysły do aktywnego działania.

Jubileusz 35 lecia PSONI

Copyright (c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie » czytaj dalej...