Kadra ŚDS

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudniony jest odpowiedni do potrzeb i możliwości personel posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe:

 • Kierownik ŚDS - Katarzyna Jakubowicz
 • Instruktor terapii zajęciowej - Małgorzata Długosz
 • Instruktor terapii zajęciowej - Joanna Borkowska
 • Instruktor terapii zajęciowej - Barbara Matuszek (zastępstwo pełni Anna Łoś)
 • Instruktor terapii zajęciowej - Sebastian Ast
 • Instruktor terapii zajęciowej - Dawid Wiatr
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - Barbara Mikos
 • Psycholog - Aleksandra Sęp
 • Fizjoterapeuta - Paulina Chmielowska (zastępstwo pełni Katarzyna Kubit)
 • Księgowa - Lucyna Moń
 • Kadrowa - Monika Turek
Copyright (c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika › Klauzula informacyjna