Samorząd uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie

Ogromną wagę w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną przykładamy do rozwoju współdziałania i samorządności rozumianej jako samostanowienie oraz branie współodpowiedzialności za siebie jako społeczność oraz za Ośrodek.

Do zadań Samorządu ŚDS należy w szczególności: dbałość o godne i podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników ŚDS, inicjowanie zmian w funkcjonowaniu ośrodka oraz poszczególnych treningów, terapii i form aktywnego wypoczynku, współudział w rozwiązywaniu problemów i realizacji potrzeb.

Samorząd reprezentuje także placówkę zarówno we wszelkich imprezach regionalnych, we współpracy z zaprzyjaźnionymi ośrodkami oraz organizuje rożne formy życia kulturalnego na terenie ŚDS. Przewodniczy co tygodniowym spotkaniom społeczności, prowadzi i aktualizuje ośrodkową tablicę informacyjną oraz prowadzi kronikę. Działania Samorządu są wspierane przez pedagoga ośrodka, Panią Małgorzatę Długosz


Skład Samorządu ŚDS w roku 2018

Przewodniczący:
Grzegorz Różycki
Zastępca przewodniczącego:
Tomasz Wilk
Zastępca przewodniczącego:
WitoldKobak
Członek samorządu:
Michał Zając

 

Członek samorządu:
Sebastian Stahl
Członek samorządu:
Ewa Winogrodzka
Członek samorządu:
Joanna Zajdel
Członek samorządu:
Marzena Zawiło

Skład Samorządu ŚDS w roku 2017

Przewodniczący:
Sebastian Stahl
Zastępca przewodniczącego:
Łukasz Kurowski
Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz Różycki
Członek samorządu:
Michał Zając

 

Członek samorządu:
Katarzyna Niepokój
Członek samorządu:
Ewa Winogrodzka
Członek samorządu:
Jaromir Pelc
Członek samorządu:
Łukasz Pleśniarki

Skład Samorządu ŚDS w roku 2016

Przewodniczący:
Tomasz Wilk
Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz Różycki
Zastępca przewodniczącego:
Jaromir Pelc

 

Członek samorządu:
Małgorzata Szczurek
Członek samorządu:
Łukasz Pleśniarski
Członek samorządu:
Katarzyna Niepokój
Członek samorządu:
Marzena Zawiło

Skład Samorządu ŚDS w roku 2015

Przewodniczący:
Tomasz Wilk
Zastępca przewodniczącego:
Katarzyna Niepokój
Skarbnik:
Małgorzata Szczurek
     
Członek samorządu:
Grzegorz Różycki
Członek samorządu:
Marzena Zawiło
Członek samorządu:
Jaromir Pelc

 

Copyright (c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika › Klauzula informacyjna