Ta data na trwałe zapisze się w historii naszej placówki. Jest to bowiem pierwszy dzień funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie. W tym dniu mieliśmy okazję do poznania siebie nawzajem, ale przede wszystkim zaczęliśmy przystosowywać budynek pod nasze potrzeby. Uczestnicy obejrzeli swój nowy ośrodek, który mamy nadzieję stanie się drugim domem. Dokonaliśmy podziału na grupy terapeutyczne, życzyliśmy sobie powodzenia i wiele sił w budowaniu nowej drogi...