W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w konferencji "PSOUU inkubatorem kapitału społecznego" organizowanym w Hotelu Nafta Krosno, której przedmiotem było spotkanie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Członkami Stowarzyszenia oraz przedstawicielami różnych szczebli samorządu. Tematem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby niepełnosprawne pytały gości o swoja przyszłość, przedstawiały swoje wątpliwości i obawy, mówiły o trudach swojego życia, licząc na wsparcie jakie mogą uzyskać ze strony osób reprezentujących różne szczeble samorządu, zwłaszcza w zakresie zdobycia zatrudnienia.