W naszym Domu w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z Rodzicami / Opiekunami uczestników zajęć. Głównym celem spotkania było omówienie pracy i podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w oparciu o dokonaną w czerwcu ewaluację postępów i celów zawartych w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco - Aktywizującego. Spotkanie miało również formę szkoleniową dla Rodziców/Opiekunów, każdy z terapeutów przygotował treści i wypowiedź związaną z metodami pracy, narzędziami wykorzystywanymi podczas prowadzenia swoich zajęć. Spotkanie przebiegało w dynamicznej i twórczej atmosferze, miało też formę integracyjną, sprzyjającą w przyszłości dobrej współpracy. Uczestnicy przygotowali poczęstunek, demonstrując tym samym nabyte umiejętności kulinarne oraz drobne upominki dla obecnych.