Korzystając z pięknej pogody oraz wykorzystując nabytą wiedzę uczestnicy zajęć w ŚDS w Krośnie biorą czynny udział w treningu ogrodniczym. W ruch idą narzędzia ogrodnicze: łopaty, grabki, taczki. Podczas zajęć panuje doskonała atmosfera, a praca w ogrodzie przynosi dużą satysfakcję. Nade wszystko cieszy to po każdych zajęciach ogród staje się coraz piękniejszy. Całość prac "nadzoruje" królica Wiesia, która przy okazji ma możliwość pokicać po zielonej trawie.