W dniu 10 lutego 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie odbyły się wybory Samorządu Uczestników ŚDS na rok 2017. Poprzedzone były kampaniami wyborczymi 7 potencjalnych kandydatów. W związku z czym ośrodek zapełnił się plakatami. W wyniku głosowania Uczestnicy wybrali Przewodniczącego Samorządu, dwóch Zastępców oraz Członków Samorządu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w 2017 roku.