W dniu 1 marca 2019 roku odbyły się wybory do samorządu. W kampanii wyborczej wzięło udział 7 kandydatów, którzy na plakatach przedstawili propozycje dotyczące swojej przyszłej działalności. Podczas głosowania został wyłoniony Przewodniczący, dwóch Zastępców oraz czterech Członków Samorządu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w 2019 roku.