W dniu dzisiejszym w ŚDS w Krośnie odbyły się wybory do Samorządu Uczestników na rok 2023. BYły one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci ubiegający się o funkcję w Samorządzie przy wsparciu opiekuna przygotowali wybory według określonej procedury. Każdy z Uczestników mógł oddać głos na swojego kandydata. O stanowisko przewodniczącego walczyło 7 osób. Po podliczeniu głosów został wyłoniony nowy skład Samorządu: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz trzech Członków. Panu Grzegorzowi gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska.