W dniu 10 listopada 2021 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie obchodziliśmy Dzień patriotyczny. W tym dniu dominowały stroje w barwach biało-czerwonych. Dodatkowy akcent patriotyczny stanowiły kotyliony przygotowane wcześniej na zajęciach i symbole patriotyczne przyniesione przez Uczestników zajęć. Uczestnicy wraz z terapeutami śpiewali pieśni patriotyczne, a także rozmawiali o symbolach narodowych oraz wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Z uwagi na reżim sanitarny każda grupa terapeutyczna świętowała oddzielnie.