W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudniony jest odpowiedni do potrzeb i możliwości personel posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe:

 

  • Kierownik ŚDS - Katarzyna JAKUBOWICZ
  • Instruktor terapii zajęciowej - Małgorzata DŁUGOSZ
  • Instruktor terapii zajęciowej - Joanna BORKOWSKA
  • Instruktor terapii zajęciowej - Barbara MATUSZEK
  • Instruktor terapii zajęciowej - Sebastian AST
  • Instruktor terapii zajęciowej - Lucjan SZELC
  • Instruktor terapii zajęciowej - Zuzanna LORENS - SZELC
  • Pedagog specjalny - Barbara HARĘZGA
  • Asystent osoby niepełnosprawnej - Barbara MIKOS
  • Psycholog - Joanna MIKOŁAJCZYK