W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudniony jest odpowiedni do potrzeb i możliwości personel posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe:

 

 • Kierownik ŚDS - Katarzyna JAKUBOWICZ
 • Instruktor terapii zajęciowej - Małgorzata DŁUGOSZ
 • Instruktor terapii zajęciowej - Joanna BORKOWSKA
 • Instruktor terapii zajęciowej - Barbara MATUSZEK
 • Instruktor terapii zajęciowej - Sebastian AST
 • Instruktor terapii zajęciowej - Lucjan SZELC
 • Pedagog specjalny - Barbara HARĘZGA
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - Barbara MIKOS
 • Psycholog - Joanna MIKOŁAJCZYK
 • Fizjoterapeuta - Paulina CHMIELOWSKA (zastępstwo pełni Kinga BOCZAR)
 • Pracownik do spraw księgowo-kadrowych - Wiesława PAWŁOWSKA
 • Pracownik BHP - Ewa SUCH