W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudniony jest odpowiedni do potrzeb i możliwości personel posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe:

 

 • Kierownik ŚDS - Katarzyna JAKUBOWICZ
 • Instruktor terapii zajęciowej - Anna ŁOŚ
 • Instruktor terapii zajęciowej - Małgorzata DŁUGOSZ (zastępstwo pełni Barbara HARĘZGA)
 • Instruktor terapii zajęciowej - Joanna BORKOWSKA
 • Instruktor terapii zajęciowej - Barbara MATUSZEK
 • Instruktor terapii zajęciowej - Sebastian AST
 • Instruktor terapii zajęciowej - Dawid WIATR
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - Barbara MIKOS
 • Psycholog - Aleksandra SĘP
 • Fizjoterapeuta - Paulina CHMIELOWSKA
 • Księgowa - Agnieszka KACZOR
 • Kadrowa - Monika TUREK