Ogromną wagę w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną przykładamy do rozwoju współdziałania i samorządności rozumianej jako samostanowienie oraz branie współodpowiedzialności za siebie jako społeczność oraz za Ośrodek. Do zadań Samorządu ŚDS należy w szczególności: dbałość o godne i podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników ŚDS, inicjowanie zmian w funkcjonowaniu ośrodka oraz poszczególnych treningów, terapii i form aktywnego wypoczynku, współudział w rozwiązywaniu problemów i realizacji potrzeb. Samorząd reprezentuje także placówkę zarówno we wszelkich imprezach regionalnych, we współpracy z zaprzyjaźnionymi ośrodkami oraz organizuje rożne formy życia kulturalnego na terenie ŚDS. Działania Samorządu są wspierane przez opiekuna samorządu - instruktora terapii zajęciowej Panią Małgorzatę Długosz.

 

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2023

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2022

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2021

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2020

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2019 

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2018

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2017

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2016

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2015

› Skład Samorządu ŚDS w roku 2014