Samorząd uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 tworzyli:

› Sebastian STAHL - Przewodniczący

Łukasz KUROWSKI - Zastępca przewodniczącego

Grzegorz RÓŻYCKI - Zastępca przewodniczącego

Michał ZAJĄC - Członek samorządu

Katarzyna NIEPOKÓJ - Członek samorządu

Ewa WINOGRODZKA - Członek samorządu

Jaromir PELC - Członek samorządu

Łukasz PLEŚNIARSKI - Członek samorządu