Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miasto Krosno i obejmuje prowadzenie cyklu warsztatów o tematyce zdrowego stylu życia oraz przygotowanie i przeprowadzenie IV Dnia Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Krosna.

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 15:30 - 18:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie.

 

Okres realizacji projektu: 6 czerwca - 15 listopada 2019 r.