Projekt PFRON "Warsztaty rozwoju osobistego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" adresowany jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowane lub znaczne). Beneficjenci to uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy oraz osoby spoza ośrodka.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH: 15:00 - 19:00.

 

 

Celem projektu jest zwiększanie samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, poszerzanie autonomii życiowej i indywidualnych potrzeb w zakresach objętych wsparciem. Uczestnictwo w zajęciach zwiększa dostęp do uczestnictwa w różnych formach życia społeczno - kulturalnego. Podczas wszystkich form wsparcia uczestnicy korzystają z metod komunikacji alternatywnej wykorzystując między innymi komunikatory czy symbole PSC. W ramach projektu prezentujemy formy wsparcia grupowego.

Warsztaty rozwoju osobistego i kreatywności opierają się na pracy metodami aktywnymi które prowadzą do świadomego rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, rozwijają motywację, zwiększają aktywność i niezależność uczestników. Uczestnictwo w warsztatach stwarza warunki do wypowiedzi i twórczości. Podkreślają dorosłość uczestników i sprawczość z niej wynikającą. Psycholog pomaga radzić sobie z lękiem przed samodzielnym działaniem, doświadczaniem niepowodzeń. Zajęcia dostarczają również uczestnikom okazji do przeżywania swoich sukcesów i osiągnięć. Wzmacniają poczucie własnej wartości.

Prowadzący warsztaty - Psycholog Aleksandra Sęp

Warsztaty artystyczno - kulturalne wykorzystują elementy plastyki, rękodzieła, teatru. Poprzez ruch, muzykę, fakturę, obraz, osoby niepełnosprawne intelektualnie doświadczają aktywnej rehabilitacji, wykorzystując swoje zasoby otwierają się na nowe przeżycia i doznania.

Prowadzący warsztaty - Terapeuta Magdalena Dudzińska

Zajęcia stymulacji polisensorycznej opierają się na uczeniu przez zmysły. Działania poprzez stymulację polisensoryczną, czyli wielozmysłową obejmują swym zasięgiem wszystkie zmysły człowieka, a więc: smak, wzrok, dotyk, węch, równowagę. Różne informacje zmysłowe docierające do mózgu i po zintegrowaniu wytwarzają odpowiedzi, które budują niezbędne podstawy dla psychoruchowego rozwoju człowieka.

Prowadzący warsztaty - Pedagog Angelika Lorens