Warsztaty rozwoju osobistego i kreatywności opierają się na pracy metodami aktywnymi które prowadzą do świadomego rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, rozwijają motywację, zwiększają aktywność i niezależność uczestników. Uczestnictwo w warsztatach stwarza warunki do wypowiedzi i twórczości. Podkreślają dorosłość uczestników i sprawczość z niej wynikającą. Psycholog pomaga radzić sobie z lękiem przed samodzielnym działaniem, doświadczaniem niepowodzeń. Zajęcia dostarczają również uczestnikom okazji do przeżywania swoich sukcesów i osiągnięć. Wzmacniają poczucie własnej wartości.

Prowadzący warsztaty - Psycholog Aleksandra Sęp