Projekt PFRON "Warsztaty rozwoju osobistego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" adresowany jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowane lub znaczne). Beneficjenci to uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy oraz osoby spoza ośrodka.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH: 15:00 - 19:00.

 

 

Celem projektu jest zwiększanie samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, poszerzanie autonomii życiowej i indywidualnych potrzeb w zakresach objętych wsparciem. Uczestnictwo w zajęciach zwiększa dostęp do uczestnictwa w różnych formach życia społeczno - kulturalnego. Podczas wszystkich form wsparcia uczestnicy korzystają z metod komunikacji alternatywnej wykorzystując między innymi komunikatory czy symbole PSC. W ramach projektu prezentujemy formy wsparcia grupowego.