W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie podczas zajęć plastycznych w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego uczestnicy tworzyli prace z wykorzystaniem podświetlanych tablic. Odtwarzanie w ten sposób wzoru jest nie tylko świetnym ćwiczeniem koordynacji , jest również niezwykle zajmujące i pozwalające na twórczą aktywność. Zajęcia, nie tylko plastyczne, z wykorzystaniem podświetlanych tablic cieszą się w ŚDS w Krośnie dużym powodzeniem a uśmiech twórców jest najlepszym dowodem na to, że to nie tylko ciężka praca ale też duża satysfakcja.