W tym dniu w naszej placówce odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które prowadził Pan Waldemar Stahl wraz z asystentkami. W szkoleniu udział wzięli uczestnicy oraz pracownicy ŚDS. Zgromadzeni otrzymali profesjonalną wiedzę teoretyczną i praktyczną jak udzielić pomocy podczas zatrzymania akcji serca - czyli wykonać resuscytacje krążeniowo-oddechową. Oprócz tego dowiedzieliśmy się jak obsługiwać defibrylator. Każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił na fantomie. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i skupiało uwagę wszystkich zebranych.