Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sdskrosno.org.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niedosłyszących w załączonych filmach - pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię "Czytaj więcej", "Zobacz więcej" i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa sdskrosno.org.pl spełnia wymagania w 94.79 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Jakubowicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 3071104

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
 • Adres: ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 4327116

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. J. Hallera 6/4 mieści się w lokalu na pierwszym piętrze będącym częścią budynku usługowego. Jest pozbawiony barier architektonicznych - wyposażony jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się, wewnątrz w windę oraz barierki umożliwiające łatwiejsze poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. W Środowiskowym Domu Samopomocy znajduje się jedna, szeroka klatka schodowa.
 2. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada szerokie drzwi oraz odpowiednie oświetlenie, jak również sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szeroki korytarz umożliwia sprawne i wygodne przemieszczanie się osób. Poręcze w ciągach komunikacyjnych ułatwiają przemieszczanie się. Sale terapeutyczne są naturalnie doświetlone przez znajdujące się w nich duże okna posiadające zabezpieczenia. W lokalu brak jest różnic w poziomach posadzki a powierzchnia posadzek nie jest śliska. W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących w postaci oznakowania traktów komunikacyjnych, oznakowania zbliżania się do schodów oraz zaznaczenie pierwszego i ostatniego schodka taśmą żółto - czarną. Przyciski windy posiadają oznaczenia w alfabecie brajla.
 3. Wszystkie pomieszczenia w ŚDS w Krośnie dostępne są dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego.
 4. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W ŚDS w Krośnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Fotografia budynku

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie - lokalizacja budynku

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.