Zajęcia stymulacji polisensorycznej opierają się na uczeniu przez zmysły. Działania poprzez stymulację polisensoryczną, czyli wielozmysłową obejmują swym zasięgiem wszystkie zmysły człowieka, a więc: smak, wzrok, dotyk, węch, równowagę. Różne informacje zmysłowe docierające do mózgu i po zintegrowaniu wytwarzają odpowiedzi, które budują niezbędne podstawy dla psychoruchowego rozwoju człowieka.

Prowadzący warsztaty - Pedagog Angelika Lorens